Giordana V.

PortfolioShoe: 10
Clothing: 5
Height: 41½"